شرایط نمایندگی

شرایط اولیه:

  • داشتن شرایط اشتغال به کار طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران (عدم ممنوع المعامله بودن، داشتن کارت پایان خدمت و …)
  •  داشتن حسن شهرت در استان مربوطه
  • نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب • دارا بودن حداقل مدرک [نوع مدرک] با [مقدار سابقه کار] سال سابقه کار مفید
  • داشتن حداقل سن [سن نمایندگی]
  • داشتن حداقل سرمایه [میزان مشخص شود]
  • قبول شرایط عمومی نحوه ی همکاری لطفاً در صورت تمایل به همکاری، فرم درخواست نمایندگی را تکمیل فرمایید تا جزئیات مربوط نحوه ی همکاری به آدرس ایمیل شما ارسال شود یا از طریق تلفن با ما تماس بگیرید.